Rộ tin tài tử Gong Yoo sắp kết hôn với bạn diễn 'Train to Busan' tại khách sạn Shilla

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Nguyễn Việt Dũng

Lê Nguyễn Việt Dũng

Ố ồ, rìa lí

Thẻ

Train to Busan

,

Gong Yoo

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này