Rời SM, Jessica chơi lớn bằng cách ký hợp đồng với 'nhà' của Mariah Carey, Angelina Jolie

Đã tải lên ngày 08/05/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Don Cao

Don Cao

Jessica gây bất ngờ khi ký hợp đồng với cùng công ty của Mariah Carey, Angelina Jolie, Chris Brown...

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này