Rộn ràng lễ hội cầu ngư khai thác thủy sản

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Nhung

Lê Nhung

Lễ hội cầu ngư trong ngày mở cửa biển của người dân ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thẻ

Diêm Điền

,

Thái Bình

,

Lễ hội cầu ngư

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này