Rùng mình cơ sở sản xuất nước mắm bằng muối và nước giếng

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Danh La Qui

Danh La Qui

Sản xuất nước mắm bằng phương pháp 40kg muối pha với 160 lít nước giếng rồi đưa vào lu đựng tro trấu để lọc lấy nước...

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này