Rùng mình với những “kho bom” trong khu dân cư

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Dương Dương

Dương Dương

Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ ở các điểm thu mua phế liệu còn quá lỏng lẻo. Người thu mua còn quá chủ quan, coi thường tính mạng của chính mình và người khác, tàng trữ trái phép bom, đạn có nguy cơ gây nổ cao.

Thẻ

Nổ bom

,

Khu dân cư

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này