Sắm Tết ngày chủ nhật cuối cùng của năm: Mất gần cả giờ để trả tiền

Đã tải lên ngày 11/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Bon chen mấy ngày này là mệt mỏi lắm.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này