Sao Việt và loạt ảnh chứng minh thần thái cũng không quan trọng bằng... người chụp ảnh có tâm!

Đã tải lên ngày 30/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hằng Hạnh

Hằng Hạnh

Sao Việt và loạt ảnh chứng minh thần thái cũng không quan trọng bằng… người chụp ảnh có tâm!

Thẻ

người chụp

,

thần thái

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này