Sập cầu dân sinh, hơn 150 hộ dân bị chia cắt

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Công Thịnh

Hoàng Công Thịnh

Sập cầu

Thẻ

xã hội

,

chính trị

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này