Sau khi uống sữa của NutiFood, hàng chục học sinh Đồng Nai nhập viện

Đã tải lên ngày 02/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
phương thúy

phương thúy

Mối nguy từ sữa ngày càng tăng cao

Thẻ

học sinh nhập viện vì sữa

,

NutiFood

,

Đồng Nai

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này