Sau nửa ngày tạm giữ, rắn thần được thả về môi trường tự nhiên

Đã tải lên ngày 04/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
âm nhạc

âm nhạc

Sáng 4-3, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xác nhận đã thả con rắn nước mà đơn vị này vừa bắt giữ trên ngôi mộ vô danh nằm ở thôn La Hà Tây (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) về môi trường tự nhiên.

Thẻ

rắn thần

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này