Sau thông tin trầm cảm đến mức muốn tự tử, PGone lập nick mới công khai thách thức cộng đồng mạng?

Đã tải lên ngày 31/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
nguyên văn

nguyên văn

Phải chăng PGone vẫn không có thái độ hối cải sau scandal tai tiếng với Lý Tiểu Lộ?

Thẻ

Hoa ngữ

,

tin tức

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này