Sau vụ sập cầu Long Kiển, TP.HCM tổng rà soát toàn bộ cầu yếu

Đã tải lên ngày 20/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ivy

Ivy

Cái này kiểu mất trâu rồi mới đi làm chuồng nè!

Thẻ

sập cầu Long Kiển

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này