Sẽ xử phạt hành vi xúc phạm của Daniel Hauer

Đã tải lên ngày 30/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
quốc việt

quốc việt

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết đang theo dõi những biện pháp khắc phục của cá nhân ông Daniel Hauer và căn cứ vào đó ra quyết định xử phạt.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này