Sếp của năm: Thưởng mỗi nhân viên 3 triệu đồng, cho nghỉ luôn để cổ vũ chung kết, nếu U23 vô địch, thưởng tiếp mỗi nhân viên 3 tháng lương

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
khánh hoài

khánh hoài

Ông sếp của năm là đây chứ đâu <3

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này