Showbiz 2017 khép lại bằng đau thương, chẳng mong 2018 bớt thị phi, vậy thế hệ chúng ta còn gì để kỳ vọng?

Đã tải lên ngày 20/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Vũ Thu Minh

Vũ Thu Minh

Lâu mới thấy có bài viết hay vầy. Mong 2018 sẽ không còn mất mát nào nữa.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này