Siêu bão Lan là "bài test" sắc bén nhất tới hệ thống điều khiển lũ giá 3 tỷ đô của Tokyo

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
mạnh cường

mạnh cường

Siêu bão Lan

Thẻ

khám phá

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này