Singapore đánh thuế khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 2019

Đã tải lên ngày 19/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hiếu Ngô

Hiếu Ngô

Singapore sẽ đánh thuế cácbon nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này