Singapore không tăng lương cho bộ trưởng

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Dương Nhi

Dương Nhi

Chính phủ Singapore thường chi trả lương cao cho các quan chức để thu hút nhân tài cũng như ngăn chặn tham nhũng.

Thẻ

tin thế giới

,

không tăng lương

,

singapore

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này