Slim V bất ngờ đưa ra nhận xét gây choáng về 'Em gái mưa' và 'Người lạ ơi'

Đã tải lên ngày 31/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Hải Nam

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này