Sự sai lệch của thuyết “Phúc lợi nhỏ giọt”

Đã tải lên ngày 12/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Hòa

Thanh Hòa

Không phải vô cớ mà từ Ngân hàng Thế giới (WB) tới Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và nhiều tổ chức khác đã từ lâu cùng cảnh báo về sự sai lạc của huyền thoại “phúc lợi nhỏ giọt”.

Thẻ

PHÚC LỢI NHỎ GIỌT

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này