Sự 'sáng tạo tột bậc' của ẩm thực Nhật Bản: Cốc cafe 20 năm tuổi có mức giá hơn 20 triệu

Đã tải lên ngày 20/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Ngọc Ly

Nguyễn Ngọc Ly

Tính đến thời điểm hiện tại thì đây chính là cốc cafe đắt nhất thế giới!

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này