Tác giả kịch bản phủ nhận Táo Quân 2018 'chế nhạo, đem cộng đồng LGBT ra làm trò cười'

Đã tải lên ngày 23/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bùi Dương Thái Ninh

Bùi Dương Thái Ninh

Cần lắm một lời giải thích

Thẻ

LGBT

,

Táo Quân 2018

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này