Tài sản bất minh của cán bộ có thể bị đánh thuế 45%

Đã tải lên ngày 11/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tùng Phèo

Tùng Phèo

Dự án Luật Phòng chống tham nhũng đưa ra phương án nếu tài sản tăng thêm của cán bộ phải kê khai, không giải trình sẽ bị thu thuế 45%.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này