Tại sao các chùa không ngừng tổ chức cúng sao giải hạn?

Đã tải lên ngày 25/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
huệ mẫn

huệ mẫn

"Thay vì khuyên người dân ngừng cúng sao giải hạn, các chùa chiền cần phải ngừng ngay hoạt động này vì điều này trái với giáo lý nhà Phật", độc giả Nguyên Nhật lên tiếng.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này