Tài xế GrabBike bị xe ôm truyền thống đánh toác đầu

Đã tải lên ngày 20/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thị hoàng

thị hoàng

Xe ôm truyền thống càng ngày càng quá đáng !!

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này