Tang lễ đưa tiễn Jonghyun: Taeyeon, Key khóc lịm đi trong giờ phút cuối cùng, Minho mếu máo cầm bài vị

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
quang vinh

quang vinh

Nhìn thấy cảnh này, không ai có thể cầm được nước mắt...

Thẻ

trầm cảm

,

Taeyeon

,

Tự tử

,

Key

,

Jonghyun

,

Tang lễ

,

Sao Kpop

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này