Tăng thuế môi trường xăng, dầu từ 1/1/2019

Đã tải lên ngày 20/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Diệp Diệp

Diệp Diệp

Mỗi lít xăng sẽ chịu thuế môi trường 4.000 đồng, dầu hoả là 1.000 đồng từ đầu năm 2019.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này