Tập trận bắn đạn thật trong Dynamic Front 18

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Thị Quỳnh Trang

Phạm Thị Quỳnh Trang

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này