T-ara vạch trần âm mưu 'chơi xấu' của công ty quản lý MBK Entertainment

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Đừng có nhờn với chụy nhé

Thẻ

tara

,

mbk

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này