Tàu hải quân Canada treo cờ rủ khi đến thăm Việt Nam

Đã tải lên ngày 27/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Renny Trần

Renny Trần

Đến thăm hữu nghị Đà Nẵng, thủy thủ tàu hải quân hoàng gia Canada treo cờ rủ khi nghe tin về Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này