Tết ở Hà Nội những năm trước Đổi mới

Đã tải lên ngày 02/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
cập minh

cập minh

Nhiều hình ảnh đen trắng về Tết ở Thủ đô cách đây trên dưới 40 năm đang được trưng bày tại Trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Thẻ

Tết 2018

,

tin tức

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này