Thái Lan cấm ngân hàng dính líu đến tiền ảo

Đã tải lên ngày 13/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hippo

Hippo

Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa yêu cầu nhà băng và các tổ chức tài chính trong nước chấm dứt toàn bộ hoạt động có liên quan đến tiền thuật toán vì lo ngại vấn đề giao dịch không được kiểm soát.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này