Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất 30.000 đồng

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Võ Phương Anh

Võ Phương Anh

Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa cho biết mức thưởng Tết cao nhất của người lao động là 200 triệu đồng và thấp nhất chỉ có 30.000 đồng, chênh nhau hơn 6.666 lần.

Thẻ

Thanh Hóa

,

Tin tức

,

Lương Thưởng Tết

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này