Thanh niên tâm thần xâm nhập vào tận cửa máy bay

Đã tải lên ngày 04/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
công phượng

công phượng

Tâm thần mà bt tìm cách tinh vi thế này à?

Thẻ

Vietnam Airline

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này