Thế giới đang lãng phí và gây ô nhiễm môi trường bởi... thời trang!

Đã tải lên ngày 08/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoa Phượng

Hoa Phượng

Ngành công nghiệp thời trang là ngành công nghiệp thứ hai trên thế gây ô nhiễm nguồn nước. Mỗi năm trên thế giới lãng phí đến 500 tỉ USD cho những sản phẩm thời trang không bao giờ được bán hay sử dụng...

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này