Thế giới lạnh siêu mạnh đến mức sa mạc Sahara nóng bỏng cũng bị tuyết phủ tới 40 cm

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Sno

Sno

Còn đâu Sahara rực lửa của tuiiiiiii :(((

Thẻ

sa mạc Sahara

,

Thời tiết

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này