The Rock lần đầu tiên giải thích về hiềm khích với Vin Diesel

Đã tải lên ngày 05/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trương Thanh Huệ

Trương Thanh Huệ

Dwayne Johnson lần đầu lên tiếng thừa nhận anh và Vin Diesel có những mâu thuẫn không thể giải quyết và không đóng chung bất kỳ cảnh quay nào trong phần 8 "Fast and Furious".

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này