Thi THPT quốc gia: Sẽ sửa quy định làm tròn điểm?

Đã tải lên ngày 06/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trâm Nguyễn

Trâm Nguyễn

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp để xin ý kiến góp ý.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này