Thị trường mỹ phẩm Trung Quốc ước đạt 62 tỷ USD năm 2020

Đã tải lên ngày 19/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Công Thành

Công Thành

Công ty nghiên cứu Euromonitor ước tính giá trị thị trường mỹ phẩm Trung Quốc sẽ tăng lên gần 62 tỷ USD vào năm 2020, do nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ tuổi và giàu có tăng lên.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này