Thiếu phòng, học sinh Hà Nội nghỉ luân phiên

Đã tải lên ngày 20/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đoàn Phương Nhi

Đoàn Phương Nhi

Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) có 41 phòng học, nhưng tới 57 lớp, học sinh do đó phải nghỉ 1-2 ngày giữa tuần.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này