Thông điệp xuyên suốt của Tổng bí thư về cuộc chiến chống tham nhũng

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Anh Duy

Anh Duy

Năm 2017, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần gửi đi thông điệp mạnh mẽ trước giặc nội xâm tham nhũng như “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy".

Thẻ

Tin hot

,

Tham nhũng

,

Tổng bí thư

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này