Thông tin cầu Rồng gãy đôi do lũ lớn, 10 người rơi xuống sông là tin đồn nhảm

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Ly

Lê Ly

Có đứa sắp "bị lên dĩa" vì tin đồn nhảm này

Thẻ

Cầu rồng

,

Đà Nẵng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này