Thông tin mới nhất bão Sanba khi vào biển Đông

Đã tải lên ngày 14/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
kpop club

kpop club

Ơn giời! Bão suy yếu rồi

Thẻ

bão Sanba

,

biển Đông

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này