Thông tin mới về việc từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Đã tải lên ngày 21/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
vương nam

vương nam

Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, việc xem xét giải quyết đơn từ chức phải được thực hiện theo quy trình.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này