Thu phí đổi tiền mới là vi phạm pháp luật

Đã tải lên ngày 05/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
mỹ thanh

mỹ thanh

Những trường hợp đổi tiền lẻ trái phép có thu phí nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Thẻ

Nóng

,

Vi phạm pháp luật

,

Tin tức

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này