Thứ trưởng Bộ Văn hóa: 'Nếu giải được sao xấu thì chẳng ai gặp nạn'

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
kpop fanclube

kpop fanclube

mọi năm cứ cúng giải hạn mà vẫn bị hạn như thường

Thẻ

cúng sao

,

Thứ trưởng bộ văn hóa

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này