Thủ tướng chính thức bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh làm chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

Đã tải lên ngày 28/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tran Thi Ngoc Nga

Tran Thi Ngoc Nga

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này