Thủy thủ Mỹ ru trẻ mồ côi ngủ

Đã tải lên ngày 07/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Kim Lien Nguyen

Kim Lien Nguyen

Vào ngày 7/3 hải quân Mỹ đã đến thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Thẻ

Hải quân Mỹ thăm trung tâm trẻ mồ côi

,

thời sự

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này