“Tiếq Việt” hoàn thiện thành “Tiếw Việt”

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngân Lưu

Ngân Lưu

Sau khi công bố cải tiến chữ viết tiếng Việt phần phụ âm đã bị dư luận phản ứng dữ dội, mới đây mới đây, PGS-TS Bùi Hiền chính thức hoàn thiện công trình cải tiến chữ quốc ngữ của mình.

Thẻ

Nóng

,

Tiếw Việt

,

Bùi Hiền

,

Tin tức

,

Tiếq Việt

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này