Tin vui cho phụ nữ về lương hưu

Đã tải lên ngày 27/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tin Nóng

Tin Nóng

lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH...

Thẻ

lao động nữ

,

BHXH

,

nghỉ hưu

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này